Posts Tagged ‘Begrotingstekort’

Een heel interessant en revolutionair idee is de invoering van het basisinkomen in Zwitserland. Het basisinkomen is een vast maandinkomen voor elke inwoner van een land, in dit geval Zwitserland. Daarnaast zullen alle toeslagen en heffingen worden afgeschaft. Op die manier zal er enorm worden bezuinigd op de overheid en daarnaast is er een sociaal vangnet gecreëerd voor elke inwoner van Zwitserland. Met behulp van een basisinkomen  kunnen we in Nederland zeer veel bezuinigen op alle gekke heffingen, toeslagen, en andere onzin. Want zeg nou zelf ‘wie snapt al die regelgeving nog in Nederland?’ Het Nederlandse model is in het verleden zeer fraudegevoelig gebleken en daarnaast is al die ambtenarij behoorlijk arbeidsintensief. Dit is een prachtige manier om eens echt te gaan bezuinigen in Nederland i.v.p. het consumentenvertrouwen een schop te geven met lastenverhogingen. Lees het artikel van Trouw hieronder. 

Zwitserland gaat stemmen over basisinkomen voor iedereen

Een basisinkomen voor iedereen, dat is de inzet van een referendum dat binnenkort in Zwitserland wordt gehouden. Een actiegroep heeft genoeg draagvlak gevonden om het voorstel op de politieke agenda te krijgen.Het gaat om een onvoorwaardelijk maandinkomen van 2.500 Zwitserse frank voor elke volwassen inwoner. Dat is omgerekend 2.030 euro. De groep activisten verzamelde in de afgelopen 18 maanden meer dan 100.000 handtekeningen voor het voorstel. Volgens het directe democratische systeem van Zwitserland is dat genoeg om een referendum af te dwingen. Om hun daad kracht bij te zetten stortten de actievoerders 8 miljoen muntjes van 5 cent op het Federale Plein voor het Zwitserse parlementsgebouw in Bern. Een truck voerde de muntjes aan, goed voor 15 ton en een waarde van omgerekend 333.000 euro. Elk muntje staat voor een inwoner van Zwitserland.

Motieven
De motieven van de campagnevoerders zijn idealistisch-filosofisch. “Het is tijd voor een publiek debat over de waarde van werk in de maatschappij en de breder wordende kloof  tussen arm en  rijk”, aldus het comité. “Wij willen dat iedereen het recht heeft op een vrije manier van leven zonder de druk van werk en geld.” Tegenstanders vrezen dat jonge mensen niet meer geprikkeld worden om werk te zoeken, omdat ze toch verzekerd zijn van inkomen. Bovendien waarschuwen ze voor de hoge kosten die het plan met zich meebrengt en een terugval van de sterke Zwitserse economische positie.

Sociaal experiment
Het sociale experiment van een gegarandeerd inkomen heeft al eens plaatsgevonden. In 1974 kregen alle inwoners van het Canadese stadje Dauphin recht op een inkomen boven de armoedegrens. Het project kreeg de naam ‘mincome’ en duurde vier jaar. De totale kosten: 17 miljoen dollar.  Evelyn Forget, professor gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Manitoba, presenteerde jaren later de onderzoeksresultaten van het experiment. De resultaten gaven een verbetering van de kwaliteit van leven aan. Zo bleven de inwoners van Dauphin gewoon werken en maakten ze evenveel arbeidsuren als voor het experiment. De ziekenhuisbezoeken namen af, schooluitval bereikte een laagterecord en er waren minder arrestaties en veroordelingen.

Oud ideaal
Ook in Nederland komt het aloude ideaal van het basisinkomen weer voorzichtig over de lippen van politici. Zo doet Basis Inkomen Partij (BIP) van voorman Rob Vellekoop volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, Amsterdam, Deventer en Woerden. De partij streeft naar een basisinkomen voor iedereen van 18 jaar en ouder. In de Tweede Kamer klinkt de term vooral in de linkse hoek. Ooit was het basisinkomen een ideaal van de Politieke Partij Radikalen, één van de voorlopers van GroenLinks. Uit dat nest komt GroenLinks-partijleider Bram van Ojik ook. Sterker nog: in de jaren tachtig schreef hij als medewerker op het wetenschappelijk instituut van die partij er een boekje over.  Zijn visie sluit goed aan bij die van de Zwitserse actievoerders: “We moeten toe naar een ontspannen samenleving. Die zin heb ik niet zelf bedacht, die staat in ons beginselprogramma uit 2008. Dat is een wervend perspectief. Dat spreekt mensen hartstikke aan.”

Een opvallend bericht van het internationaal monetair fonds (IMF) over de huidige situatie van de Nederlandse economie. Het IMF voorspelt donkere wolken wat betreft het begrotingstekort van de Nederlandse overheid. Het begrotingstekort van Nederland gaat op basis van het huidige beleid in 2015 omhoog naar 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport. Het IMF verwacht dat het tekort van de Nederlandse overheid dit jaar afneemt tot 3 procent en volgend jaar min of meer stabiliseert op 3,2 procent. Vanaf 2015 wordt echter een sterke stijging tot bijna 5 procent voorzien.

Grootste tekort in eurozone
Daarmee zou Nederland in 2015 samen met Spanje het grootste tekort in de eurozone hebben. In Spanje neemt het tekort volgens de ramingen vervolgens echter stevig af, terwijl het gat op de Nederlandse begroting volgens de huidige inschattingen nauwelijks daalt. Zo komt het tekort volgens de ramingen in 2018 nog altijd uit op 4,4 procent van het bbp. Waar men in Nederland enkele jaren geleden nog denigrerend sprak over de PIGS (Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje) die de zaken zo slecht voor elkaar hadden, blijken we het zelf helemaal niet zo goed te doen. De huidige politici in Nederland lijken maar niet te snappen dat we echt eens moeten gaan bezuinigen, in plaats van belachelijke lastenverhogingen door te voeren die enkel het consumentenvertrouwen en ondernemersvertrouwen doen dalen.

De Nederlandse staatsschuld loopt volgens het IMF de komende jaren verder op, van ruim 75 procent dit jaar tot naar schatting circa 83 procent in 2018. De schuld van bijvoorbeeld Duitsland zakt in die periode volgens het fonds van 80 naar minder dan 70 procent van het bbp. Ook voor Frankrijk en Italië wordt een afname van de schuld voorspeld. Het IMF baseert zijn ramingen op eigen inschattingen van het huidige beleid.

Investeer in goud en bescherm uw vermogen! - Gold Republic

Nederland is een echt ondernemersland met in elke gemeente veel bedrijvigheid in de vorm van historische dorpen en steden met genoeg werkgelegenheid en industrie. Het land is compact, heeft mooie steden en heeft een goede infrastructuur. Het consumentenvertrouwen is momenteel erg laag door de onzekerheid op de huizenmarkt en de daarmee samen hangende haperende economie. Ongeveer 50% van de prijs van een huis in 2007 is gewoon lucht. We hebben reeds een daling van 20% achter de rug.  ‘Waarom is het in Nederland normaal om €250 000,- neer te leggen voor een normaal huis?’ In Duitsland kun je daar 5 villa’s  voor kopen namelijk. Een andere oorzaak voor het lage consumentenvertrouwen zijn de vele lastenverzwaringen van het kabinet, welke hard aankomen bij de middenstand en de modaal verdienende bevolking. Het kabinet dient het consumentenvertrouwen aan te jagen door vertrouwen terug te winnen. Dit vertrouwen kan alleen terug komen door het volk echt te dienen en niet door eigenbelang na te streven.  Er kan in Nederland veel gewonnen worden door te bezuinigen op de volgende punten zonder dat de bevolking hierbij als eerste leeg getrokken word. Nederland heeft leiders nodig met  eigen visie die wel denken aan het nationale belang.

  • Bezuinigen binnen de overheid en het ambtenarenapparaat. Denk aan semi publieke sector zoals de publieke omroep met veel top verdieners.
  • Deelname aan de geldverslindende JSF stop zetten. De vier miljard kan Nederland beter investeren in haar eigen bevolking. Een van de gevaarlijkste landen ter wereld is nota bene een bondgenoot van ons. Met onze ligging in Europa hebben we deze vliegtuigen momenteel niet nodig.
  • Bezuinigen op zorg is goed mogelijk. In deze sector wordt enorm veel gefraudeerd. Recente bezuinigingen in de zorg zorgen enkel voor minder werkzame mensen op de werkvloer. De managementlaag kost het meeste geld maar managers zullen elkaar altijd een hand boven het hoofd houden.
  • Bezuinigen op het koningshuis. Ons koningshuis levert zeker wel iets op en is een prima symbool voor internationale betrekkingen maar hoeft zeker niet zoveel geld te kosten als het nu doet. Het koningshuis krijgt teveel prioriteit en heeft ondertussen een enorm vermogen opgebouwd. Als de bevolking de broekriemen aan dient te trekken dan geld dit zeker ook voor het koningshuis.
  • Stopzetten van ontwikkelingshulp of bezuinigen op deze hulp en andere vreemde subsidies stopzetten (toeslagenfraude). Ontwikkelingshulp kan bijvoorbeeld ook prima in eigen land. Er zijn genoeg arme mensen in Nederland die wel wat hulp kunnen gebruiken. Het zomaar weggeven van geld naar een bodemloze put in Afrika heeft geen enkele effect op lange termijn.
  • Nieuwe belastingverzwaringen en bezuinigen kunnen het beste worden opgehaald bij mensen of bedrijven die het ook echt kunnen missen. De overheid laat grote bedrijven met rust te laten en het volk kan opdraaien voor de fouten van deze bedrijven.
  • Bezuinigen op Europa en de Europese Unie. Nederland dient eerst de zaakjes zelf op orde te hebben voordat we ons geld ‘doneren’ aan Europa. De politiek doet er werkelijk waar alles aan om in een goed presenteerblaadje te komen in Brussel. Soms lijkt het wel of eigen landsbelang helemaal vergeten wordt. Niemand zit bijvoorbeeld te wachten op de vele Roemenen en Bulgaren die straks vrij ons land binnen mogen reizen.
  • Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek om de zeepbel op de huizenmarkt langzaam leeg te laten lopen. Ook de huursubsidie dient op de schop te gaan.
  • Nederland staat bekend om zijn marihuanabeleid in het buitenland. Vele vrije jongeren uit andere landen ontdekken Nederland door deze cultuur. De overheid dient kweek van marihuana binnen gemeentegrenzen toe te staan en kan daarna belasting gaan heffen op het product. Op deze manier zal een deel van het criminele circuit buiten spel worden gezet. Deze maatregel gaat de Nederlandse schatkist vullen. De VVD is toch zogenaamd liberaal, voor vrijheid? en is toch een vrij kapitalistische partij? Hmm niets van gemerkt sinds ik op ze gestemd heb. Zal de VVD dit soms niet durven in verband met Europa? Gaat men liever braaf in de pas van Europa lopen? Dat lijkt er meer op. Maar beste politici: denk aan onze ‘eigen rijkdom en onze nationale belangen’.
  • Investeer in technologie en de new media sector. Nederland loopt al voorop als het gaat om bijvoorbeeld adoptie van sociale media. Nederland dient een merk te zijn als het gaat om technologie en new media zoals Duitsland dat is wat betreft auto’s.