Posts Tagged ‘krimp’

Weinig mensen in Nederland weten volgens mij dat er in Oost Duitsland sprake is geweest van een bouwbubble nog niet zo heel lang geleden. In dit artikel komen de belangrijkste oorzaken aan bod.

Nadat Duitsland was herenigd in 1990 was de woningbouw in Oost Duitsland veelal verouderd. Om dit op te lossen werd door de staat veel subsidie gegeven aan bouwbedrijven die investeerden in Oost Duitsland. In onderstaande grafiek is te zien dat de woningbouwinvesteringen enorm toe namen in een korte tijd. Dit is oorzaak nummer 1.

woningbouwinvesteringen in Duitsland

Door de subsidieregeling nam het woningaanbod toe maar in plaats van in Oost Duitsland te blijven trokken vooral veel jonge Oost Duitsers weg naar West Duitsland vanwege een betere werkgelegenheid. In Saksen nam de bevolking in de periode met 10% af zoals ook in veel andere Oost Duitse deelstaten.

Bevolkingsverandering Duitsland

Doordat er te veel werd gebouwd en er juist veel mensen verhuisden bleek rond het jaar 2000 dat er een overschot aan woningen was. Maar liefst 1,3 miljoen huizen stonden leeg in 2002.  Een stad die hierdoor hard is getroffen is Leipzig.

Voor de 2e wereldoorlog was het in Oost Duitland gelegen Leipzig hard op weg een metropool te worden. De stad had in 1933 713.000 inwoners en was daarmee de 4e stad van Duitsland.

De val van de muur in 1989 waarvan de protesten zijn oorsprong vonden in Leipzig had veel invloed op de stad. Bijna een kwart van de bevolking vertrok naar het westen van Duitsland in de hoop daar werk te vinden. Hierdoor kwam er een overaanbod aan huizen die leeg stonden. Tegenwoordig heeft de stad Leipzig nog maar 500.000 inwoners en veel leegstaand vastgoed. Waar het voor de 2e wereldoorlog een van de grootste metropool-regio’s van Duitsland was heeft de stad nu een kwart minder inwoners en een te ruime infrastructuur voor zo weinig inwoners.